1. Sî û sê Gule 1

Ev çiya çiyayê mengeneyê
Dema li wanê roj davê
Ev çiya zarokê
Nemrûde dema li hember nemrûd roj davê
Aliyeki te berf digre, bergeha
Qetqase aliyeki le siccade, milkê eceme
Li seri gusiyên cemedê
Li ser avan kevokên revok
Keriyê xezalan.
û refên kewên gozel…
Mêrxasi nayê inkarkirin
Di serê yeke-yek de ew qet ne
Ketin binji hezar salan virve zilamên vê derê
Agahdarîya hatinê em ji ku der-hi bidin
Nerefê qulingane, ev
Ne koma stêrane li ezman
Dilê bi si û sê gule
Si û sê kaniyên xwinê
Na herike
Listen

2. Sî û sê Gule 2

Ji bin kas kivroskek rabû
Pist belek
Zik çil-sipi
Belengaz, ducanî kivroskekeçiyê
Dil di dev de wisa reben
Meriv tîne tobê
Tenha, tenha bûn dem
Bê qisûr. berbangeke tazi bû
Nihêri ji si û sisiyan yek
Di zik de valahiya giran ya birçitiyê
Por û rih bûne bostek
Di pêsirê de sipih.
Mil qeydkirî niheri bi milên qeydkri
Mêrxaseki kezebpola. nihêrhî
Carekê li kîvroska belengaz
Carekê li pist xwe
Filînta wî ya delal hate bira wi ku di bin balgiva wi de xeyidye,
Hate bira wi, caniya kuji desta heranê anibû
Enî bi moriyên sin û bes
Sim sipi
Beza, tolaz û reqsok,
Mehina wi ye qemer û seklawi

Çawa firibun li ber xozatê
Eger niha weha bê çare û girêdayi
Weha li pist wi lûleke sarya hendefan
Bêçare,
Ew dê bihata kustin
Ferman bêhêvi bu,
ÃSdi bila çavên wi, marzerikên kor
Dilê wi, teyrên berata bixwara
Listen

3. Sî û sê Gule 3

Ez hatima kustin
Li gelîki xalî .yê çiyê di dema nimêja sibê de
Radikevim
Di nav xwinê de bi dirêjayî…

Ez hatime kustin
Xewnen min ji sevan taritir
Kes napirse rewsa min
Canê min distînin , bê ecel
Nikarim têxim tu pirtukan

Pasaki sifre daye
Hatime kustin bê mahkeme. bê pirs

Kirivo, halê min eyni weha binîwise
Dibe ku bêjin riwayete
Ev ne memikên guline
Guleyen domdomê
Di devê min de wesle wesle
Vurulmuşum
Dağların kuytuluk bir boğazında
Vakitlerden bir sabah namazında
Yatarım
Kanlı, upuzun…

Vurulmuşum
Düşüm, gecelerden kara
Bir hayra yoranım çıkmaz
Canım alırlar ecelsiz
Sığdıramam kitaplara
Şifre buyurmuş bir paşa
Vurulmuşum hiç sorgusuz, yargısız

Kirvem, hallarımı aynı böyle yaz
Rivayet sanılır belki
Gül memeler değil
Domdom kurşunu
Paramparça ağzımdaki…
Listen

4. Sî û sê Gule 4

Fermana kustinê bi cih anîn.
Mije hêsin ya çiya
Û bayê sibê ye hinik û sivik
Pase li wê derê tifing daçikandin

Li pasilên me hûr nêrin nihêrtin
Lê geriyan.
Pista min ya sor. male kermensahê
Tizbi û qotiya min birin û çûn
Hemû ji diyari bûn ji ecemistanê
Em kirivin merivên hevin û bi
Xwin giridayê hevin
Bi gund û zevhiyên hember ve
Xinamiyê hevin,
Ji sedsalan vir ve,
Cîranê hevin mil bi mil ve
Miriskên me tevi hev dibin
Ne ji nezanîyê
Lê ji xizanîyê
Em ji pasportê dilsar bune
Ewe curmê sebeba qatla me
ÃSdi navê me dê derkeve bi kelesiyê,
Isatvan
Rêbir
Xayiniyê

Kirivo halê min eyni weha binivise
Dibe ku bêjin riwayete
Ev ne memikên guline
Guleye domdomê
Di devê min de wesle wesle

De lêhin lawo,
Lêhin
Ez bi hesani nayêm kustin
Di kuçikê min de, hin agirê venemiri
Ü çend gotinên min hene
Ji keser, fama re
Bavê min çavên xwe dan li ber
Ruhayê
Û sê birayên xwe ji
Sê darên spehî,
Wek sê çiyayên i emrê xwe têrnebuyi
Bûn
Ji bircan. ji giran ji minaran
Dema kiriv pismam kurên êsiran
Li hember guleyên fransiz ser dikirin
Xalê min ya biçûk, nezif
Simbêlên wi nû derketibûn
Delal
Siwarekî bas
Gotiye lêxin birano
Roja namûsê ye
Û hespa xwe rakiriye ser piyan

Kirivo halê min weha binivise
Dibe ku we
Sivikki riwayeti were fehm
Em ne memikên guline
Guleyê domdomê
Di derê min de wesle wesle
Listen

5. Dîyalog

Bi sûnd bi peyman
Ezê nehêlim kuç liser kuç
Kit jê nahêlim
Ezê bajher bikim
Dojeha liser riwê erdê
Da “gawir” vegerine
Ser riya “ala”yê mezin
Bere êdi sirnex bêje
Xwezi bi dêrsimê geliyê zilan
Xwezi bi helepçe
De lêxin “gurên boz” lêxin
Kit ji wan nehêlin
Bira zanibin
Cihê sûrê me lê bilind bibe
Ti seri xwe ranakin dibê
Dixindirine newala
Lêxin “aslanlar” lêxin
Mizginiya “mirinê” bighênine
Qulpe û xwismakên wê
Bêjin vaye hat “mirina zer”
Bere ev çiya û zinar
Nasbikin ez kime
Ezim “sayar”im
Neviyê “xanê” mazin
Yê “ata” û yê “lsmet ınönü”

Pesnê xwe nede
Xezeba te ji tirsa nara teye
Alem pesnê xwe bi mirovaniyê
Dilovaniyê zanyariyê dide
Tu bi sûr
Hin gelek ditin bahozên “zer”
Li vhi erdi gelek niv-mirorê
Di çav xwede “fêris”
Di nava xwede “newêrek” û
“bêbext”
Derbas bûne
Gelek hatine bablisokên “zer”
Te basa “‘xanê” mezin
‘ata” û “lsmet” kir
Ew hatin û çûn
Lê ez livirim
Ez ıivirim
Liber diwarê birca amed
Ez livirim mina surhê me

Li ser singa te
Mina direhê me
Di gewriya tede
Di çavên tede
Bablisoka ji agirim
Mina surhê me liser singa te

Birçî tazi bider serê xwe natewênimo
Siruda welat dixwinim
Kolonan dadigrim
Bi rê ketiye ‘mesa azadiyê”
Zindan min kiriye mala rûmetê
Dibistana sorêsê
Bûme diwarê qalind liser singa te
Livirim
Nobedarê dara gwizê me
Tiwa li hewsê
Nobedarê tenura dayka sêrinim
Ez livirim hevirtirsim
Di legena hevirê welat de
Ez dipêjim hanê “kurdayetiyê”
E saben min ji cemeda kurra
“agrî”
Di dilê mide dojeha sor
Dema ez lidibim latê diguvêsim
Ax hanê mine eger birçibim
Lê disa livirim
Ba rnakim her livirim
Sûrha giranim liser singa te
Ez bazim û helina mine
“bagok” û “herekol”
Ez pêsmerge me ‘egidim”
Diwarê qalindim liser bedena te
Bipirse ji Iskenderê mezin”

Ewê bêje te
Çend dijware tîra min
Ewê bêje te çiroka min
Ev çiya carekê rabune
Go hew bitewin
Sûrhim li ser singa te

Livirim û bang dikim
Biraye xwe li pista xetê
Li basur li barês
Were ba min kadestê xwe?
Pista teme “sûrha çin”
Bawer meke gotinê “marê zer”
“rih dibê post, lê dijmin nabê
Dost”
Pasayâ “kor” mirê rewandiz
Mina bedirxanê botan
Na gotin , bakur û bashur
Dane ber xwe
Ji dersim. heta bi mûsil, kerkuk
Listen

6. Nikarim

Nikarim xunaveke rondika bim
Li gorina sehid bibarim
Çariya res na kirim
Bisk û keziyan na birim
Rûyê xwe nadirim!

Ez ji bilbilê xemgin re ne beharim
Ji bûka çari res re ne guharim

Ji konê siniyê re ne sitûn im
Ji kalê posman re ne qelûn im!

Na, na nikarim
Gula binefse xemgine ez na çinim!
Di cihê sahiyê de siniyê na dinim!

Sehid cane xwe didê “erdê ji bo ala”
Sahiyê hildê

Ala sahiyê govend û dilane
Çepik û lîlandin û strane…
Listen

7. Gund û Bajarên Çadirî

Bere xeyni min bistrên
Bo asitiyê bo dostaniye
Biratiyê û pisigiriyê
Bere xeyni min bistrên
û kund dike waqe waq
Dinava kavilên gundê mide
Dinava kavilên gundê mide
û dexl û rez digrin
Ji bêrikifinê
Ji ber dengê stranên palan êdi nayê?
Bere xeyni min bistrên
Bo asitiyê
û li wê
Li pist diwarên
Ji têla direhî
Dinava tariyê de
Dinava seqema zagros de
Li kurên bê u mêdiyê
Gund û bajarên çadiri
Bê hejmar sing kutane
Bere xeyni min bistrên
Bo biratiye û asiliyê
û xwisk û birayên min
Dost û pismamên min
Sîrmijên bi jiyanê ça nebûyi
Daykê dilsikesti
Bûkên nazdar
Di mistewteneyên xemgûniyê. tayê
û esa zirav
Rojê hezar carî dimrin
Bere xeyni min bistrên bo asitiyê
û hemwelatiyên minî
Ku bi nanê rûmetê
û azam
Mezin bûne
Mane li benda
Comerdiya “demokratên” roavayê
Bazirganên jehrê
Mane li benda
Comerdiya xanimên ewropa
û pista dayka min bûye xerite
Sûna qamçiyên
Nevhi çirçirkên contirkan
Listen

8. Torîna Min

Tu nehati bu dîtnamin
Li ser nexwsiya min
Oh waho torinam min
Can dilhe xwe ji te nahêlêm
Ti cara xwe ji te silnakim
Ji ber ku bextê me huya
Feleka me ji kestiya
Hera gerdena te aza
Lê can sundi xum te nehêlêm
Ger çend sala li min biburinên
Pirça serê min sipi bikin
Çend gunaxa me ji her durbikin
Evhina ma dê pêtirbiti
Listen

9. Ti Ciwanî

Neça bêrîyê keçe ti ciwani
Xortê gundê me hemu sivanin
Zanin tu hndi ti finda baxani

Bayê evinê te nu hilani
Lu rinda gundi herkes bi te zani
Hê tu ne zani sorgul mefirosa
Dinya buhara nu gul hatina
Ji wê mêrya mezin sorgul ya mina
Xortê gundê me li ser mirina
Hê tu ne zani gula ne çina
Hê tu ne zani sorgul mefrosa
Jinav bêrivana gul hat ji bêriyê
Zawik ji gundê me keta pasiyê
Da ber singa xwe gula beriye
Gul hê zarok bû dil ketibuyê
Lê ez iro çi bikin
Gul nosa nosa
Nû dilê mi bikest ket nexwesiyê
Listen

10. Gulek

Guleka min hebu yek gul
Min ne gand bû ji were ji dil
Min avda bû bi hêstirê cav a
Min ditibu lineva baxan

Çi guleke rind û ciwan
Perîsanbû li cihan
Jêre bibinin bû derman
Ewji weki her insan

Ger ez bimrim ger bê kustin
Hûn li gulê bipirsin
Daxwaza wê pêrsbênên
Heyf gulê ûn bilînên
Ew bi heyf û mixabin
Listen

11. Dîyarbekir

Diyarbekir warê mine
Diyarbekir cihê mine
Cihê bav û kalê mine
Em meskin û paytaxta mine
Paytaxta welatê mine

Ew xumxuma ava mezin
Diherikê û pêl bilezin
Kulê dilêm pê re dibezin
Civat û seyrana mine

Li ser surhê singa te bû ferman
Hatin bi te re xortên ciwan
Bihêbet û bi qehreman
îdî ne me tirsa giran
Li ser birce te i bilind
Mij û dûman her girtine
Gul û sosin pel wesandin

Bimrim bijim li vê dinyayê
Li te divegerim carek dine
Listen

Categories: Albums

Comments are closed.

Sponsors

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Artist & Media Management
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.